Oferta

Studio podejmuje się prac produkcyjnych (nagrania) oraz postprodukcyjnych (edycje, miksy, masteringi), preferowana forma rozliczeń to stawka godzinowa, zależna od wielu czynników (rodzaj materiału, przeznaczenie, budżet itd). Generalnie jest taniej niż to opisują np. tutaj.

Możliwe jest też ustalenie ceny za zarejestrowanie i miks jednego utworu bez ścisłego limitu czasu pracy nad nim (oczywiście, w rozsądnych ramach). Najchętniej pracuję jako producent rejestrowanych u siebie płyt (stawki producenckie do dogadania) i jeszcze jedna, za to ważna informacja - zastrzegam sobie prawo do odmowy rejestracji/miksu materiału co do którego mam wątpliwości jeśli chodzi o perspektywy realizacji albo który zdecydowanie mi się nie podoba; no cóż, trzeba mieć świadomość, że Albert Hofmann Studio to miejsce niezależne.